1. Hem
  2. Om oss

Integritetspolicy Böda Sand Beach Resort AB

Vad är en integritetspolicy?
Denna policy beskriver hur vi på Böda Sand Beach Resort AB (org.nr 556486-7793) lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har när det gäller den hanteringen.

Hur resonerar ni kring integritet och sekretess?
På Böda Sand sätter vi högt värde på att du som gäst ska känna dig trygg och säker hos oss, vilket också inkluderar hantering och lagring av dina personuppgifter. Vi arbetar löpande med att förbättra oss och håller oss uppdaterade kring rådande lagstiftning för att ligga i absolut framkant i det avseendet. Att hantera dina personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt tar vi på största allvar och det är en prioritet för oss.

Vilka personuppgifter samlar ni in om mig?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, vilket inkluderar:

E-post
Namn
Adressuppgifter
Telefonnummer

Hur används den informationen?
Vi samlar in de här uppgifterna av flera anledningar. Dels för att göra din bokning och vistelse hos oss möjlig och så smidig det bara går, men också för att kunna skicka ut information, erbjudanden och nyhetsbrev till dig. I linje med gällande GDPR-lagstiftningen samlar vi in så lite personuppgifter som möjligt om dig.

Hur länge lagras informationen?
Information som lagras för att kunna skicka ut erbjudanden eller nyhetsbrev kommer att lagras hos oss tills dess att du själv drar tillbaka ditt samtycke. Uppgifter som registreras vid bokning lagras så länge som du själv väljer att vara gäst hos oss. Om du inte längre vill vara gäst hos oss och vill att informationen ska raderas kan du när som helst kontakta oss.

Delar ni mina personuppgifter med andra parter?
Böda Sand använder sig av ett bokningssystem som heter Compusoft, vars styrande företag är baserat i Danmark och därmed också lyder under GDPR-lagstiftning. Den databas som Compusoft tillhandahåller styr vi själva över. Inga andra parter får tillgång till dina personuppgifter.

Var lagras informationen?
Din information lagras på servrar inom Europeiska Unionen och vi använder avancerade IT-system som gör lagringen av uppgifterna säker.

Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter hos er?
Rätt till tillgång:
Om du vill så kan du begära ut en kopia på samtliga personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Om du anser att din information på något sätt är inkorrekt och behöver korrigeras har du rätt att begära det.
Rätt till radering: Om du vill att dina personuppgifter hos oss ska raderas kan du begära det, och om lagen (exempelvis bokföringslagen) inte hindrar oss från att ta bort dem ska vi fullfölja en sådan radering.
Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att få kopior på dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att kunna förflytta den. Denna rätt omfattar personuppgifter om den registrerade själv har tillhandahållit oss dem och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot vår marknadsföring, nyhetsbrev eller andra utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera i exempelvis nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss direkt.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål direkt till oss eller till datainspektionen, som övervakar tillämpningen av den nya lagstiftningen, om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Om du vill utöva någon eller några av dessa rättigheter kan du kontakta oss på mail (info@bodasand.se) eller telefon (0485-22200) så hjälper vi dig.

Policyuppdateringar
Eventuella uppdateringar av denna policy kommer att publiceras på den här sidan.

Personuppgiftsansvarig
Vid frågor om policyn, vänligen kontakta:

Böda Sand Beach Resort AB (556486-7793)
Bödasandsallén 11
38773 Löttorp, Öland
Telefon: 0485-22200
Mail: info@bodasand.se

Böda Sand logotyp

Böda Sand Beach Resort
Bödasandsallén 11
387 73 Löttorp, Öland

Telefon: 0485-22200
E-post: info@bodasand.se
Org.nr: 556486-7793

Det här är en miljövänlig webbsida