1. Hem
  2. Om oss

Om den här webbsidan

Här hittar du en miljövänlig webbsida

Bödasand.se har konstruerats med JAMstack-teknik och utmärker sig genom sin miljövänliga inriktning, vilket gör den till en optimal plattform för att att skapa hållbara webbsidor. Dess låga energiförbrukning uppnäs genom flera centrala faktorer.

Optimerade laddningstider

JAMstack-webbsidor imponerar med sina snabba laddningstider, vilket resulterar i en minskad energiförbrukning under användningen. Detta är möjligt tack vare effektiv kodhantering och minskat behov av dataöverföringar.

Avancerad serverteknik behövs inte

Genom att JAMstack bygger på att generera statiska sidor eliminerar det kravet på resursintensiv serverbearbetning. Det innebär att mindre energi behövs för att driva och underhålla webbplatsen jämfört med traditionella, serverintensiva metoder.

Låga koldioxidutsläpp

JAMstack minskar serverresursbehovet och bidrar därmed till lägre koldioxidutsläpp. Detta är särskilt betydelsefullt med tanke på den ökande uppmärksamheten kring digitaliseringens miljöpåverkan.

Effektivt CDN-användande

Genom att utnyttja Content Delivery Networks för snabbt innehållslevernas minskar JAMstack-webbsidors behovet av långa dataöverföringar. Dessutom minskar energiförbrukningen tack vare att CDN har serverar över hela världen.

Hållbar utveckling och drift

Användningen av JAM-stack främjar en mer hållbar utvecklings- och driftsmiljö. Detta innefattar inte bara direkt energibesparing utan också en mer medveten användning av teknikresurser, vilket leder till långsiktigt digitala lösningar.

Slutsats

JAMstack-tekniken banar vägen för skapande av webbsidor som inte bara är snabba utan också miljömässigt hållbara. Genom att minska serverresursbehovet och optimera laddningstiderna bidrar denna teknik till minskade koldioxidutsläpp och en mer energieffektiv digital närvaro. Detta blir allt viktigare i dagens digitala era, där miljöpåverkan och hållbarhet är centrala överväganden.

Skapad av Wilson Creative

Den är webbsidans är skapad av digitalbyrån Wilson Creative i Kalmar 2023.
Wilson Creative skapar hållbara webbsidor med JAMstack.
Undrar du något som rör den här webbsidan? Hör av dig!

Maila: info@wilsoncreative.se
Webb: www.wilsoncreative.se

Böda Sand logotyp

Böda Sand Beach Resort
Bödasandsallén 11
387 73 Löttorp, Öland

Telefon: 0485-22200
E-post: info@bodasand.se
Org.nr: 556486-7793

Det här är en miljövänlig webbsida